Hem

Lösningar för den innovativa organisationen.
Och dess medarbetare

Vägen till att bli mer innovativ och konkurrenskraftig som organisation har alltid gått via idéer och initiativ från kompetenta och kreativa människor, oavsett ifall vi talar om lönsamhet eller hållbarhet. Men vilka förutsättningar ger du och din organisation era medarbetare och er själva för att på allvar bidra till er organisations utveckling?

Med digitala verktyg och plattformar från Umigotech är det enkelt för vilken organisation som helst att förändras och utvecklas, och lätt att skapa förutsättningar för de egna medarbetarna att vara med och bidra, t.ex för att utveckla nya:

  • Kunderbjudanden och affärsmodeller
  • Försäljnings- och marknadskanaler
  • Uthyrnings- och utlåningsverksamheter
  • Tjänsteutbytes- och samverkansplattformar
  • Kompetens- och kapacitetsdelningsnätverk
  • Logistik, lagerhanterings- och workflowlösningar

Våra verktyg och plattformar gör det enkelt att göra alla typer av resurser och erbjudanden tillgängliga för andra. Oavsett om det handlar om varor, tjänster, uppdrag, evenemang, utrymmen, komponenter, prylar etc.

Affärsplattformar

Vårt verktyg används för att sätta upp affärsplattformar när vindkraftparker ska byggas i Sverige. På plattformen registrerar sig lokala leverantörer som lägger upp sina tjänster och erbjudanden. På så vis hamnar en större del av de enorma summor som läggs på etableringen i lokalsamhället.

Lokaluthyrning

På flera av våra plattformar har företag, föreningar och privatpersoner lagt upp lokaler som andra kan hyra. Det sker antingen publikt (vem som helst kan boka) eller inom en grupp (medlemmar får boka). I samband med detta skapas en sida i vårt CMS-verktyg för att göra det tydligare för besökare vad som är möjligt.

Pryldelning

Med vårt ramverk är det möjligt att bygga nischade plattformar för delning av en specifik typ av produkt, men också bredare plattformar som rymmer en mängd olika prylar. Verktyg delas inom en stadsdel, labb-utrustning delas mellan institutioner, vassklippare delas mellan fiskevårdsföreningar – verktyget är flexibelt och stödjer samtliga exempel.

Tjänsteutbyten

På samma sätt som en plattform kan kretsa kring prylar och produkter så kan den vara fokuserad på tjänster, både i form av erbjudna tjänster och behov av tjänster. Eventuell uppdelning i olika kategorier kan göras helt enligt önskemål från plattformsägaren och på så vis göra det enkelt för användarna att hitta rätt.

Samverkan

Vi jobbar i tidigt stadie med en plattform där fiskevårdsområden i en hel kommun vill ha möjlighet att dra nytta av varandra på olika sätt. När ett område exempelvis ska sätta ut fisk så bokar man en kostsam transport med ett speciellt fordon. Övriga föreningar kan då boka in sin egen utsättning i samma transport, varpå kostnader delas.  

Få begränsningar

Listan på tillämpningar kan göras lång – det vi upptäckt när vi träffat olika intressenter är att det ofta dyker upp väldigt innovativa tankar och idéer när människor får se och förstå verktyget. Det är vanligt att resultatet av den demo blir helt annorlunda än vi kunde gissa på förhand, just för att de som förstår sin verksamhet bra har lätt att se intressanta möjligheter.

Vår plattformsinfrastruktur

Vår produkt är inte en digital plattform – det är ett verktyg för att bygga digitala plattformar. De komponenter som finns i verktyget är bland andra användarhantering, behörighetsstyrning, flexibla erbjudandemallar, förfrågningar, notiser, meddelanden, vänner, grupper, sidor, kartor, bokningskalender, notiser och mycket mer.

Vårt erbjudande

Vi tillhandahåller digitala plattformar för kommersiella, ideella och publika syften. De kan användas externt såväl som internt, och verktyget öppnar för nya sätt att interagera med bland annat kunder, leverantörer, konkurrenter, medarbetare, volontärer och konsumenter.

Med vår Platform as a Service-lösning kan organisationer enkelt effektivisera sitt resursutnyttjande samtidigt som de stärker sin kapacitet och konkurrenskraft. Vi jobbar agilt vid framtagande av plattformar, då vi väldigt snabbt kan skapa skarpa prototyper för utvärdering, test och förändringar.