Om oss

Bolaget

Umigotech AB är ett Umeåbaserat företag som bildades 2018 men blev mer aktivt under hösten 2021, i samband med att teamet växte. Umigotech äger, utvecklar och förvaltar produkten Umigo, som enkelt uttryckt är ett verktyg för att bygga olika typer av digitala plattformar.

Flera av idéerna bakom verktyget kommer från plattformsforskning på Umeå Universitet, och tillsammans med universitetet har Umigotech varit med i flera pilotprojekt för att testa olika tillämpningar av verktyget.

Erbjudande

Vi tillhandahåller digitala plattformar för kommersiella, ideella och publika syften. De kan användas externt såväl som internt, och verktyget öppnar för nya sätt att interagera med bland annat kunder, leverantörer, konkurrenter, medarbetare, volontärer och konsumenter.

Med vår Platform as a Service-lösning kan organisationer enkelt effektivisera sitt resursutnyttjande samtidigt som de stärker sin kapacitet och konkurrenskraft. Vi jobbar agilt vid framtagande av plattformar, då vi väldigt snabbt kan skapa skarpa prototyper för utvärdering, test och förändringar.